+36-1-201-0011

+36-80-296-844


Gyökössy Endre igehírdetései


Az 1961 - 1966 közötti igehírdetések ITT hallgathatól meg!


Otthon maradni, elcsendesedni


Zsoltár világjárványban

 

Mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban a Szentlélek által!

 

Urunk hálát adunk Neked az életünkért,

köszönjük, hogy van mit ennünk, innunk,

nem szenvedünk semmiben sem hiányt,

van otthonunk.

Magasztalunk Téged a teremtett világért,

hálát adunk az útért,

soha nem voltunk egyedül.

Te mindig vezettél, velünk voltál,

ígéreted szerint velünk vagy mindenkor mindenben.

Urunk!

Megvalljuk Neked a húsvét árnyékában,

bizonytalanok vagyunk,

nem tudjuk mi van előttünk.

Korlátok között élünk, el kellett engednünk

a tervezhető hétköznapokat.

El kellett hagynunk az időbeosztásunkat,

találkozásainkat,

érintést, kézfogást, ölelést.

Most akaratunkon kívül kell megállnunk,

nem mi hívtuk be a járványt.

Nehéz beismernünk,

krízisben van a világ,

érintettek vagyunk,

nem tudjuk magunkat kivonni.

Nincs hová mennünk, itt kell maradnunk.

Fájdalmas, keserű tudás,

nem mi uralunk mindent.

Elértük a határt,

kikerülhetetlenül Nálad vagyunk.

Tehetetlenné lettünk,

nem tudjuk felfogni,

mi történik velünk,

várunk.

Megállunk most előtted Urunk,

megvalljuk, kereszt ez számunkra, teher.

Blokkol, lenyom minket.

Keressük a kivezető utat.

Mint gyógyszerbe, belekapaszkodunk az információkba,

belefáradtunk a hírfogyasztásba.

Uram!

Legbelül érezzük, valami elmúlt.

Nem értjük, nem tudjuk, hogyan lehetne továbblépni?

Urunk Jézus!

Te értünk vállaltad

a szenvedés útját,

a keresztet.

Taníts minket alázatra,

a szenvedés elfogadására.

Add,

hogy kilépjünk

a „Miért?” számonkéréséből.

Add,

hogy Veled együtt kérdezzük

„Mi célból hagytál el minket?”

Segíts,

hogy felismerjük,

milyen úton kell járnunk?

Add,

hogy a keresztúton találkozzunk Veled,

Te vagy „az út az igazság és az élet”!

Urunk hálát adunk, hogy sokan otthon tudnak dolgozni,

több időt tölthetnek párjukkal, gyermekeikkel.

Megvalljuk Neked,

esendőek vagyunk.

Az összezártságban előjönnek belőlünk bántó szavak, indulataink.  

Méricskéljük, meg és elítéljük a másikat,

ingerülten, hevesen reagálunk egymásra.

Hamar kiborulunk, összeveszünk,

védekezünk, támadunk.

Ördögi köröket futunk utána elvonulunk, szótlanná válunk.

Urunk, Mesterünk Te vállaltad az ítéletet,

nem ítélsz el minket, szótlanul vársz,

csendben velünk vagy.

Add,

a szűk lakásokban, tágas terekben

megtaláljuk a benső szobát,

csendet.

Szívünkben keresel minket,

lelkedben megtelik a szívünk kegyelemmel.

„Általjársz Te mindent;

rám ragyogni engedd életadó,

áldott Lelked!”

ítélet nélkül elfogadsz minket.

Add,

ebben a behatárolt helyzetben

hagyjunk időt magunknak.

Csendesedjünk.

Gondoljuk át életünket, kapcsolatainkat,

valljuk meg bűneinket.

Hálát adunk,

Te megbocsátod, elengeded a mi vétkeinket.

Add,

mi is megbocsássunk másoknak,

legfőképpen szeretteinknek.

Add,

hogy engedjük és elfogadjuk,

a bocsánatukat.

Te biztonságot adsz a bizonytalanságban, életértelmet,

szabadságot a szükségben,

tágas teret az életnek.

Atyánk!

A karanténban sokan egyedül vannak otthonaikban,

most nem kerülhetnek kapcsolatba másokkal.

Magányosan fekszenek a kórházakban,

egyedül szenvednek, halnak meg.

Könyörgünk, imádkozunk értük!

Kérünk a betegágy mellett lévő lelkészekért,

akik vállalják a kórházakban a látogatást, lelkigondozást.

Mennyei Atyánk!

A világ számos országában több lelkipásztor is megfertőződött,

különösen gondolunk az olaszországi katolikus testvérekre,

közülük az elmúlt hetekben több mint ötven lelkipásztor vesztette életét a járványban.

Hálát adunk a hívatásukért, szolgálatukért,

vigasztald közösségeiket.

Imádkozunk az orvosokért, nővérekért,

mentősökért, kutatókért, döntéshozókért,

hálásak vagyunk a segítségükért.

Urunk!

Többen nem tudtak rokonaik, barátaik, ismerőseik temetésére elmenni, búcsúzni.

Áldd meg őket gyászukban,

fájdalmukban vigasztald őket reménységgel.

Könyörgünk Urunk azokért,

akiket ebben a válságban anyagi gondok gyötörnek,

elveszítették a megélhetésüket.

Benned bízzunk Urunk!

Te a sötétségben világosságot adtál

az erőtlenségben erőt,

a halálban életet.

Add,

ebben a nehéz időben

rátaláljunk Benned önmagunkra,

Krisztusban a saját utunkra.

Imádságainkban,

töltsön el minket

a feltámadás,

a reménység öröme,

szabadsága.

Add,

hogy felelősséget vállaljunk

féltő szeretetben egymásért,

megóvjuk magunkat,

másokat a lelki, testi fertőzéstől.

Áldunk Téged Istenünk az Atyában a Fiúban, Szentlélekben!

 

Ámen

 

(Tóth János)


A karácsony itt kezdődikMEG VAN AZ IDEJE A HALLGATÁSNAK ÉS A BESZÉDNEK


2019. november 15-én a Református Missziói Központ épületében megünnepeltük a Telefonos Lelkigondozás 35 éves, valamint az Internetes Lelkigondozás 10 éves fennállásának évfordulóját.

Az ünneplés kezdetén köszöntőt mondott Magyarné Balogh Erzsébet lelkész-igazgató Asszony. Köszöntötte Főtiszteletű Steinbach József Püspök urat, dr. P. Tóth Béla alapítót, a megjelent lelkésztestvéreket, a hatvani, az egri, az Élet Lelkisegélyszolgálatot, a salgótarjáni (Dudás Erika LESZ elnököt), miskolci szolgálatokat, Tóth Jánost a Gyökössy Intézet vezetőjét valamint a CSBO (Családbarát Országos Nonprofit Kft.) megjelent képviselőjét.

A nyitó áhítatot Főtiszteletű Püspök úr tartotta, aki részletesen kitért a szolgálat múltjára, a lelkigondozás egyházban történő kiemelkedő szerepére.  

Dr. P. Tóth Béla a „Válságaink és kezelésük, kitüntetéssel a Bibliára” címmel tartott előadást. Beszédében kiemelte, a magányosságot (amelyre a TLG és az ILG kinyújtott kezet ad), a függés kérdését (az érett személy a független ember, mert az nem függ semmitől csupán az Isten akaratától. A szabadság birtoklását a függéssel szembeni uralom.), a meghasonlott ÉN jelenségét (a személyiség hiánya, pl. Júdás alakja a meghasonlott én), és a gyász jelentőségét (Jób könyvében a gyász prototípusa, aki a gyász folyamatában sem veszítette el a hitét és a reménységét).  

Ezután következett TLG elmúlt 35 évének rövidfilmes bemutatása – dr. Révész Jánosné szolgálatvezető lelkész prezentálásában –, amelynek keretében kegyelettel megemlékeztünk azokról a testvérekről is, akik már nem lehetnek közöttünk.

A köszöntések keretében a Református Missziói Központ lelkész-igazgató Asszony meghitten köszöntette a jelenlegi és a volt önkéntes munkatársakat és elismerő oklevelet nyújtott át számukra. Ugyanezt tette a LESZ elnöksége nevében Dudás Erika alelnök és Várkonyi László régióvezető is.

„Áradjon rád Áldás, hogy azzá légy, akinek Ő szeretne látni téged, hogy teljesíthesd az, amit küldetésként rád bízott és Isten öröméből élj”

Ebéd után meghallgattuk Dudás Erika –LESZ alelnök – „Krízis- és válsághelyzetek pszichés háttere a változások elősegítése szempontjából, kitekintéssel a veszteségeinkből fakadó erőforrásainkra” című tartalmas előadását.

A rendezvényünk végén az előadó élő gyakorlati példákat mutatott be.

A TLG egyik önkéntes munkatársa Szingapúrban tartózkodott, aki a következő imával köszöntötté a megemlékezésünket:

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny Nemzetünkért.
Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét.
Dávid és Góliát. Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál.
Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre.
Imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket.
Segítsd őket, segíts Minket Szentlelked erejével, mert Tiéd az ország,
a hatalom, és a dicsőség.
Mindörökké. Ámen.


salgótarjáni országos találkozó


Lépjen kapcsolatba velünk!


Üzenetét megkaptuk. Köszönjük!

Rich snippets
Magyarországi Református Egyház, Református Missziói Központja, Református Telefon-lelkigondozás
A TLG hívható mindennap 17 és 01 óra között. A TLG hívható emberi kapcsolatok, személyiségi, hitbéli, és egyházi kérdések, családi bajok és lelki válság esetén, valamint egyéb információk és felvilágosítás ügyében. Református Telefon-lelkigondozás
1151 Budapest, Alag utca 3.
Budapest
Hungary
PriceRange: 0.00 HUF
Phone: +36 1 201 0011
Website:
Elérhetőségünk:
MRE Református Missziói Központja
1151 Budapest, Alag utca 3.
Telefon: +36 1 271 0498
E-mail: rmk@zsinatiiroda.hu
Rich snippets
Magyarországi Református Egyház, Református Missziói Központja, Református Telefon-lelkigondozás
A TLG hívható mindennap 17 és 01 óra között. A TLG hívható emberi kapcsolatok, személyiségi, hitbéli, és egyházi kérdések, családi bajok és lelki válság esetén, valamint egyéb információk és felvilágosítás ügyében. Református Telefon-lelkigondozás
1151 Budapest, Alag utca 3.
Budapest
Hungary
PriceRange: 0.00 HUF
Phone: +36 1 201 0011
Website:

A weboldalunk cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-00002/2012. A feliratkozás önkéntes. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással. (Az adatkezelési tájékoztató elolvasása)

Rendben